Информация за обслужени пациенти на 25.07.2023 г.

На 25.07.2023 г. на територията на област Варна екипите на ЦСМП-Варна са обслужили 181 пациенти.

Като предполагаема причина - високите летни температури, пациенти със симптоми на хипoтония и прилошаване са потърсили медицинска помощ, както следва:

  • гр. Варна - 10; гр. Бяла - 1; гр. Долни чифлик - 1; гр. Провадия - 1