Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Пазарно проучване във връзка със закупуване от ЦСМП-Варна на 9 броя компютърни конфигурации

 Корекция на минималните параметри за компютърна техника

 Покана за предоставяне на оферта

доставка на резервни части за ЦСМП-Варна

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по обособени позиции"

Обществена поръчка по чл.20, ал.3

"Доставка на нетна ел. енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

Прочети още...

Обществена поръчка - 00050-2018-0001

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служители на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Информация за сключен договор с "Томбоу България" ООД

Обявление за възложена поръчка Публикувано в РОП на АОП под № 854537/29.06.2018 г. 

 

Регистрирана в АОП под № 00050-2018-001 на 16.04.2018 г.

  

Прочети още...