Обществена поръчка по чл.20, ал.3 - №1

 Обява Свали файл

 Долументация Свали файл

 Приложение 1 Гражданска отговорност Свали файл

 Приложение 2 Злоплука на местата Свали файл

 Приложение 3 Автокаско Свали файл

 Приложение 4 Злополука на екипи Свали файл

 Приложение 5 Сгради Свали файл

 Приложение 6 Медицинска апаратура Свали файл

 Приложение 7 Медицински персонал

 Приложение 8 Оферта Свали файл

 Приложение 9 Ценово предложение Свали файл

 Приложение 10 Техническо предложение Свали файл

 Приложение 11 Представяне на участник Свали файл

 Приложение 12 Декларация по чл.54 Свали файл

 Приложение 13 Декларация Свали файл

 Приложение 14 Декларация по чл.3 Свали файл

 Приложение 15 Декларация по чл.66 Свали файл

 Приложение 16 Декларация за приемане на условия Свали файл

 Приложение 17 Декларация по чл.59 Свали файл

 Приложение 18 Проект на договор Свали файл

 Протокол на Комисия за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в процедурата Свали файл