Обява качена на 01.12.2017 Свали файл

 Долументация качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 1 Гражданска отговорност качена на 01.12.2017  Свали файл

 Приложение 2 Злоплука на местата качена на 01.12.2017  Свали файл

 Приложение 3 Автокаско качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 4 Злополука на екипи качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 5 Сгради качена на 01.12.2017  Свали файл

 Приложение 6 Медицинска апаратура качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 7 Медицински персонал качена на 01.12.2017

 Приложение 8 Оферта качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 9 Ценово предложение качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 10 Техническо предложение качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 11 Представяне на участник качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 12 Декларация по чл.54 качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 13 Декларация качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 14 Декларация по чл.3 качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 15 Декларация по чл.66 качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 16 Декларация за приемане на условия качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 17 Декларация по чл. 59 по качена на 01.12.2017 Свали файл

 Приложение 18 Проект на договор качена на 01.12.2017 Свали файл

 Протокол на Комисия за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в процедурата качена на 01.12.2017 Свали файл