Мини процедура

 Покана за подаване на оферта Свали файл

 Приложения - 1-7 Свали файл

 Доклад Свали файл

 Решение на Възложителя Свали файл