Обществена поръчка - 00050-2019-0001

 Решение Свали файл

 Обявление Свали файл 

 ЕЕДОП Свали файл

 Документация Свали файл

 Техническа спецификация Свали файл

 Списък на санитарните автомобили Свали файл

 Списък на най-често използваните резервни части Свали файл

 Техническо предложение Свали файл

 Ценово предложение Свали файл

 Проект на договор Свали файл

 Протокол 1 Свали файл

 Протокол 2 Свали файл

 Протокол 3 Свали файл

 Протокол 4 Свали файл