Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Пазарно проучване във връзка със закупуване от ЦСМП-Варна на 9 броя компютърни конфигурации

 Корекция на минималните параметри за компютърна техника

 Покана за предоставяне на оферта