Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-3/1

Пазарно проучване във връзка с: "Основен ремонт на авторемонтна и техническа работилница" към ЦСМП-Варна

Съобшение за удължаване на срок

Покана за предоставяне на оферта

Информация