Обществена поръчка - 00050-2017-0002

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по обособени позиции"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Информация за сключен договор с "НК Ауто Сървис" ЕООД

Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2017-0002 на 11.05.2017г.

Прочети още...

Обществена поръчка - 00050-2017-0001

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за провеждане на публичен жребий

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2017-0001 на 04.04.2017г.

Прочети още...

Обществена поръчка 00050-2016-0006

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна: ФСМП-Варна, ФСМП-Девня, ФСМП-Дългопол и ФСМП-Вълчи дол."

 

Съобщение за провеждане на публичен жребий

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта

 

Обявление за приключен договор с "Енерджи МТ" ЕАД, публикувано под № 826443/24.01.2018 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0006 на 19.09.2016г.

Прочети още...

Обществена поръчка 00050-2016-0005

Процедура на пряко договаряне за възлагане на общвествена поръчка с предмет: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 20.05.2016г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 735641 на 06.06.2016 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0005 на 11.05.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2016-0004

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна”

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта

 

Запитване относно обществена поръчка
“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна”

Обявление за приключен договор с "Томбоу България" ООД - публикувано в АОП под № 860770/02.08.2018 г. 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0004 на 05.04.2016г.

Прочети още...