Обществена поръчка № 00050-2016-0003

"Доставка на електрическа енергия за нуждите на ЦСМП-Варна във филиали за спешна медицинска помощ: ФСМП-Варна с адрес: гр.Варна, ул. "Брегалница" №3; ФСМП-Девня с адрес: гр.Девня, ул. "Петрича" №10А; ФСМП-Дългопол с адрес: гр.Дългопол, ул. "Т. Димитров" №142; ФСМП-Провадия с адрес: гр.Провадия, ул. "Желез Йорданов" №1А"

 

 Решение на възложителя за прекратяване на процедура - публикувано на 02.09.2016г.

 Решение за прекратяване на процедура - публикувано в РОП на АОП на 13.09.2016г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0003 на 29.02.2016г.

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2016-0002


"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна" 

 

Обявление за приключен договор със "Софарма Трейдинг" АД - публикувано в РОП на АОП под № 790359/06.06.2017г.

Обявление за приключен договор със "Търговска лига Национален Аптечен Център"публикувано в РОП на АОП под № 790362/06.06.2017г.

 

Запитване относно обществена поръчка

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"  

 

Съобщение за разглеждане на ценови оферти

Решение за частично прекратяване на обществена поръчка - публикувано в РОП на АОП  под
№ 727958/13.04.2016г.

Информация за сключен договор - публикувана в РОП на АОП под № 737304/21.06.2016 г.
 


Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0002 на 16.02.2016г.

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2016-0001

"Периодична доставка чрез покупка на горива за транспорт и отопление за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Варна"


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0001 на 08.02.2016г.

Информация за приключен договор с "Трейднет Варна" ЕООД

Корекция към информацията за приключен договор с "Трейднет Варна" ЕООД публикувано в АОП под № 840628/03.04.2018 г.

Информация за приключен договор с "Бент Ойл" АД

Информация за приключен договор с "Петрол" АД

Коригираща информация, относно сроковете на договорите

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2015-0004/1

Корекция в документацията към Обществена поръчка:

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение за прекратяване на обшествена поръчка - публикувано в РОП на АОП  под
№ 710088/27.01.2016г.


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2015-0004 на 04.12.2015г.

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2015-0004

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 


Запитване относно обществена поръчка

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2015-0004 на 27.11.2015г.

Прочети още...