Обществена поръчка № 00050-2016-0001

"Периодична доставка чрез покупка на горива за транспорт и отопление за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Варна"


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0001 на 08.02.2016г.

Информация за приключен договор с "Трейднет Варна" ЕООД

Корекция към информацията за приключен договор с "Трейднет Варна" ЕООД публикувано в АОП под № 840628/03.04.2018 г.

Информация за приключен договор с "Бент Ойл" АД

Информация за приключен договор с "Петрол" АД

Коригираща информация, относно сроковете на договорите

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2015-0004/1

Корекция в документацията към Обществена поръчка:

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение за прекратяване на обшествена поръчка - публикувано в РОП на АОП  под
№ 710088/27.01.2016г.


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2015-0004 на 04.12.2015г.

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2015-0004

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 


Запитване относно обществена поръчка

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2015-0004 на 27.11.2015г.

Прочети още...

Обществена поръчка № 00050-2015-0002

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Център за спешна медицинска помощ-Варна"

 

Запитване относно обществена поръчка
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Център за спешна медицинска помощ-Варна"

 

Прочети още...