Обществена поръчка по чл.20, ал.3

"Доставка на нетна ел. енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Информация за сключен договор с "Кумер" ООД

Прочети още...

Обществена поръчка - 00050-2018-0001

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служители на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Информация за сключен договор с "Томбоу България" ООД

Обявление за възложена поръчка Публикувано в РОП на АОП под № 854537/29.06.2018 г. 

 

Регистрирана в АОП под № 00050-2018-0001 на 16.04.2018 г.

  

Прочети още...

Мини процедура

"Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

 Информация за сключен договор с "Петрол" АД

 Допълнително споразумение

Обявена на 09.01.2018 г.

Прочети още...

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 - №1

 "Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП-Варна", както следва:

ОП №1 Сключване на застраховка   „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ и "ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА"

ОП №2 Сключване на застраховка  "КАСКО НА МПС"

ОП №3 Сключване на застраховка "ЗЛОПОЛУКА НА ЕКИПИТЕ"

ОП №4 - Сключване на застраховка„ИМУЩЕСТВО”на сграден фонд и медицинска апаратура

ОП №5 Сключване на застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ,ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ“ 

 

Запитване относно обществена поръчка

"Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Публикувано в АОП под № 9071394/11.12.2017г.

 

Информация за сключен договор със ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 

Списъка с имената на медицинския персонал е премахнат от договора със ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Информация за сключен договор с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 

 

Съобщение за прекратяване на договори

 

 

Регистрирана в АОП под № 9071038 от 01.12.2017 г.

Прочети още...

Обществена поръчка - 00050-2017-0003

"Доставка на нетна ел. енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Информация за сключен договор с "Мост Енерджи" АД

Допълнително споразумение с "Мост Енерджи" АД

Обявление за приключен договор с "Мост Енерджи" АД

 

 

Публикувана в Регистър на Обществени поръчки под № 00050-2017-0003 на 28.09.2017г.

Прочети още...