Вътрешен конкурентен избор 2021 - 3

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А „Храносмилателна система и метаболизъм“ и анатомо-терапевтична група М „Мускулно-скелетна система“ за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г.“

Обявление за приключване на договор с "ФАРКОЛ" АД качено на 18.01.2022 г. под № 1027147

Обявление за приключване на договор с "МЕДОФАРМА" ЕООД качено на 18.01.2022 г. под № 1027148

Сключен договор с "ФАРКОЛ" АД качен на 11.08.2021 г.

Сключен договор с "МЕДОФАРМА" ЕООД качен на 11.08.2021 г.

Експорт на ценови предложения от електронен търг качен на 11.08.2021 г.

Обявление за възложена поръчка качено на 11.08.2021 г. под № 260212

Доклад по РС № РД-11-163/29.03.2021 г. качен на 13.07.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-163/29.03.2021 г. качен на 13.07.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-163/29.03.2021 г. качен на 13.07.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-163/29.03.2021 г. качено на 13.07.2021 г. Свали файл

Вътрешен конкурентен избор 2021 - 2

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапемтична група N „Нервна система“ за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.“

Обявление за приключване на договор с "ДАНСОН-БГ" ООД качено на 17.01.2022 г. под № 1027021

Сключен договор с "ДАНСОН-БГ" ООД качен на 09.06.2021 г.

Обявление за възложена поръчка качено на 09.06.2021 г. под № 1014326

Доклад по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качен на 13.05.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качен на 13.05.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качен на 13.05.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качено на 13.05.2021 г. Свали файл

 

Вътрешен конкурентен избор 2021 - 1

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D“Дерматологични средства“, анатомо-терапевтична група G „Пикочо-полова система“ и полови хормони“, анатомо-терапевтична група Н „Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини“ и анатомо-терапевтична група J „Антиинфекциозни средства за системно приложение“ за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021 г.“

Обявление за приключване на договор със "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД качено на 17.01.2022 г. под № 1027020

 Сключен договор със "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД качен на 05.07.2021 г.

 Обявление за възложена поръчка качено на 05.07.2021 г.

Доклад по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качено на 26.04.2021 г. Свали файл

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група R „Дихателна система“, анатомо-терапевтична група  P „Антипаразитни продукти и репеленти“, анатомо-терапевтична група S „Сензорни органи“ и анатомо-терапевтична група V „Разни“ за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г.“

 

Обявление за възложена поръчка качено на 05.07.2021 г.

Доклад по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качено на 26.04.2021 г. Свали файл

Вътрешен конкурентен избор 2021

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно-съдова система“  за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021 г.“

Обявление за приключване на договор с "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД качено на 14.01.2022 г. под № 1026953

Обявление за възложена поръчка качено на 20.05.2021 г. под № 1013111

 Сключен договор с "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД качен на 20.05.2021 г.

Експорт на ценови предложения от електронен търг качен на 26.05.2021 г.

Доклад по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 1 по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качено на 26.03.2021 г. Свали файл

 

 Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно-съдова система“  за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021 г.“

Обявление за приключване на договор със "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД качено на 14.01.2022 г. под № 1026954

Обявление за възложена поръчка качено на 20.05.2021 г. под № 1013111

Сключен договор с "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД качен на 20.05.2021 г.

Експорт на ценови предложения от електронен търг качен на 26.05.2021 г.

Сключен договор със "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД качен на 20.05.2021 г.

Доклад по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качено на 26.03.2021 г.Свали файл

 

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021 г.“ 

Обявление за приключване на договор с "ФАРКОЛ" АД качено на 13.01.2022 г. под № 1026710

Обявление за приключване на договор с "МЕДЕКС" ООД качено на 13.01.2022 г. под № 1026708

Обявление за възложена поръчка качено на 20.05.2021 г. под № 1013113

Сключен договор с "МЕДЕКС" ООД качен на 20.05.2021 г.

Сключен договор с "ФАРКОЛ" АД качен на 20.05.2021 г.

Експорт на ценови предложения от електронен търг качен на 26.05.2021 г.

Доклад по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 1 по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качено на 26.03.2021 г. Свали файл

 

Вътрешен конкурентрн избор

"Закупуване на лекарствен продукт Dexamethason по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение № 25-95/25.09.2020 г. качено на 25.09.2020 г.

"Закупуване на лекарствени продукти Morphin и Pethidin по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение № 25-96/25.09.2020 г. качено на 25.09.2020 г.

 

Обявление за приключване на договор качено на 12.01.2022 г. под № 1026595

Обявление за възложена поръчка качено на 21.20.2020 г. под № 997699

Информация за сключен договор качена на 21.10.2020 г.

Експорт на ценови предложения от електронен търг качен на 26.05.2021 г.

Експорт на ценови предложения от електронен търг качен на 26.05.2021 г.

Техническото и Ценово предложение са приложени в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти