Обществена поръчка - 00050-2020-0001

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Регистрирана в РОП на АОП под № 00050-2020-0001 на 17.02.2020 г.

Обществена поръчка - 00050-2019-0004

"Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

Разяснение във връзка с постъпило предложение за промяна в условията на процедурата качено на 13.11.2019 г.

 

Обявление за възложена поръчка качено на 22.01.2020 г. под № 955650/22.01.2020 г.

Информация за сключен договор с "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД качена на 22.01.2020 г.

Решение на Възложител качено на 05.12.2019 г. Свали файл

 

 Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 02.12.2019

Обществена поръчка - 00050-2019-0003

"Доставка на горива за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за възложена поръчка качено на 29.10.2019 г.

Борсов договор качен на 29.10.2019 г.

Съобщение за извършена корекция качено на 20.09.2019 г.

Вътрешен конкурентен избор

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за приключен договор с "Петрол" АД качено на 22.11.2019 г.

Информация за сключен договор с "Петрол" АД качена на 08.07.2019 г.

Допълнително споразумение към сключен договор с "Петрол" АД качена на 08.10.2019 г.

 

Обявена на 10.05.2019 г.

Обществена поръчка - 00050-2019-0002

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Варна"

 

Обявление за частично прекратяване на обществена поръчкарегистрирано в РОП на АОП под № 916128/12.06.2019 г.

 

Информация за сключен договор с "Дансон-БГ" ООД качена на 03.07.2019 г.

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качена на 03.07.2019 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 24.04.2019

 

Регистрирана в РОП на АОП под № 00050-2019-0002 на 01.04.2019 г.