Обществена поръчка - 00050-2019-0004

"Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

Разяснение във връзка с постъпило предложение за промяна в условията на процедурата качено на 13.11.2019 г.

 

 Решение качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 Обявление качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 Документация качена на 08.11.2019 г. Свали файл

 Техническа спецификация качена на 08.11.2019 г. Свали файл

 Техническо предложение качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 Ценово предложение качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 ЕЕДОП качен на 08.11.2019 г. Свали файл

 Проект на договор качен на 08.11.2019 г. Свали файл

 

Обществена поръчка - 00050-2019-0003

"Доставка на горива за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за възложена поръчка качено на 29.10.2019 г.

Борсов договор качен на 29.10.2019 г.

Съобщение за извършена корекция качено на 20.09.2019 г.

Вътрешен конкурентен избор

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Информация за сключен договор с "Петрол" АД качена на 08.07.2019 г.

Допълнително споразумение към сключен договор с "Петрол" АД качена на 08.10.2019 г.

 

Обявена на 10.05.2019 г.

Обществена поръчка - 00050-2019-0002

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Варна"

 

Обявление за частично прекратяване на обществена поръчкарегистрирано в РОП на АОП под № 916128/12.06.2019 г.

 

Информация за сключен договор с "Дансон-БГ" ООД качена на 03.07.2019 г.

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качена на 03.07.2019 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 24.04.2019

 

Регистрирана в РОП на АОП под № 00050-2019-0002 на 01.04.2019 г.

Обществена поръчка - 00050-2019-0001

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по обособени позиции"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 12.02.2019

Корекция в Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 13.02.2019

 

Решение на Възложител качено на 05.03.2019

Информация за сключен договор с "НК АУТО СЪРВИС" ЕООД качена на 18.04.2019

Информация за сключен договор със "СТАРС 94" ООД качена на 19.04.2019

 

 

Регистрирана в АОП под № 00050-2019-0001 на 04.01.2019 г.