Обществена поръчка - 00050-2019-0002

 Решение качена на 01.04.2019 Свали файл

 Обявление качена на 01.04.2019 Свали файл

 Документация качена на 01.04.2019 Свали файл

 ЕЕДОП качена на 01.04.2019 Свали файл

 Техническа спецификация по обособени позиции качена на 01.04.2019 Свали файл

 Техническо предложение качена на 01.04.2019 Свали файл

 Ценово предложение качена на 01.04.2019 Свали файл

 Ценово предложение по обособени позиции качена на 01.04.2019 Свали файл

 Проект на договор качена на 01.04.2019 Свали файл

 Протокол 1 качена на 22.05.2019 Свали файл

 Протокол 2 качена на 22.05.2019 Свали файл

 Протокол 3 качена на 22.05.2019 Свали файл

 Решение на Възложителя качена на 22.05.2019 Свали файл