Вътрешен конкурентен избор

 Покана за подаване на оферта качена на 10.05.2019 Свали файл

 Приложение 1 качена на 10.05.2019 Свали файл

 Приложение 2 качена на 10.05.2019 Свали файл

 Приложение 3 качена на 10.05.2019 Свали файл

 Приложение 4 качена на 10.05.2019 Свали файл

 Доклад на комисия качена на 21.05.2019 Свали файл

 Решение на Възложителя качена на 21.05.2019 Свали файл