Обществена поръчка - 00050-2019-0004

 

 Решение качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 Обявление качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 Документация качена на 08.11.2019 г. Свали файл

 Техническа спецификация качена на 08.11.2019 г. Свали файл

 Техническо предложение качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 Ценово предложение качено на 08.11.2019 г. Свали файл

 ЕЕДОП качен на 08.11.2019 г. Свали файл

 Проект на договор качен на 08.11.2019 г. Свали файл

 Протокол 1 качен на 05.12.2019 г. Свали файл

 Протокол 2 качен на 05.12.2019 г. Свали файл

 Протокол 3 качен на 05.12.2019 г. Свали файл