Обществена поръчка - 00050-2020-0001

Решение качено на 17.02.2020 г. Свали файл

Обявление качено на 17.02.2020 г. Свали файл

Документация качена на 17.02.2020 г. Свали файл

Техническо предложение качено на 17.02.2020 г. Свали файл

Ценово предложение качено на 17.02.2020 г. Свали файл

Ценово предложение по обособени позиции качено на 17.02.2020 г. Свали файл

ЕЕДОП качен на 17.02.2020 г. Свали файл

Проект на договор качен на 17.02.2020 г. Свали файл

Заявление за участие качено на 17.02.2020 г. Свали файл

Декларация по чл. 42 качена на 17.02.2020 г. Свали файл

Декларация по чл. 59 качена на 17.02.2020 г. Свали файл

Протокол 1 качен на 27.04.2020 г. Свали файл

Протокол 2 качен на 27.04.2020 г. Свали файл

Протокол 3 качен на 27.04.2020 г. Свали файл

Протокол 4 качен на 27.04.2020 г. Свали файл

Протокол 5 качен на 27.04.2020 г. Свали файл

Протокол 6 качен на 14.05.2020 г. Свали файл