Обществена поръчка - 00050-2020-0002

Решение качено на 21.02.2020 г. Свали файл

Обявление качено на 21.02.2020 г. Свали файл

Документация качена на 21.02.2020 г. Свали файл

Техническа спецификация качено на 21.02.2020 г. Свали файл

Техническо предложение качено на 21.02.2020 г. Свали файл

Списък-декларация на търговските обекти качена на 21.02.2020 г. Свали файл

Ценово предложение качено на 21.02.2020 г. Свали файл

ЕЕДОП качен на 21.02.2020 г. Свали файл

Проект на договор качено на 21.02.2020 г. Свали файл

Заявление за участие качено на 21.02.2020 г. Свали файл

Декларация по чл. 42 качена на 21.02.2020 г. Свали файл

Декларация по чл. 59 качена на 21.02.2020 г. Свали файл

Протокол 1 качен на 31.03.2020 г. Свали файл

Протокол 2 качен на 31.03.2020 г. Свали файл

Протокол 3 качен на 31.03.2020 г. Свали файл

Протокол 4 качен на 31.03.2020 г. Свали файл