Обществена поръчка - 00050-2017-0003

"Доставка на нетна ел. енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качена на 24.10.2017

 

Информация за сключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 07.12.2017

Обявление за възложена поръчка Публикувано в РОП на АОП под № 818638/07.12.2017 г. 

Допълнително споразумение с "Мост Енерджи" АД качена на 12.12.2018

Обявление за приключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 24.01.2019

 

 

Публикувана в Регистър на Обществени поръчки под № 00050-2017-0003 на 28.09.2017г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0002

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по обособени позиции"

 

 Информация за приключен договор с "НК Ауто Сървис" ЕООД публикувана в РОП на АОП под № 909070 на 24.04.2019 г. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качена на 06.06.2017

 

Информация за сключен договор с "НК Ауто Сървис" ЕООД качена на 09.08.2017 

Обявление за възложена поръчка публикувана в РОП на АОП под № 799795 на 09.08.2017 г. 

Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка качена на 14.01.2019

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2017-0002 на 10.05.2017г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0001

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за приключен договор със "Софарма Трейдинг" АД регистриранo в РОП на АОП под № 918824/27.06.2019

Корекция в обявлението на договор с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД регистрирана в РОП на АОП под № 917676/20.06.2019

Обявление за приключен договор с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД регистриранo в РОП на АОП под № 917579/20.06.2019

Съобщение за провеждане на публичен жребий качено на 10.05.2017 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 27.04.2017

Обявление за частично прекратяване на обществена поръчка публикувано в РОП на АОП под № 790209 на 05.06.2017 г. 

 

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качено на 06.07.2017

Информация за сключен договор с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД качено на 06.07.2017

Обявление за възложена поръчка публикувано в РОП на АОП под № 794898 на 06.07.2017 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2017-0001 на 04.04.2017г.

Обществена поръчка 00050-2016-0006

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна: ФСМП-Варна, ФСМП-Девня, ФСМП-Дългопол и ФСМП-Вълчи дол."

 

Съобщение за провеждане на публичен жребий качена на 20.10.2016

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта качена на 13.10.2016

 

Обявление за приключен договор с "Енерджи МТ" ЕАД, публикувано под № 826443/24.01.2018 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0006 на 19.09.2016г.

Обществена поръчка 00050-2016-0005

Процедура на пряко договаряне за възлагане на общвествена поръчка с предмет: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 20.05.2016г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 735641 на 06.06.2016 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0005 на 11.05.2016 г.