Обществена поръчка 00050-2016-0006

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна: ФСМП-Варна, ФСМП-Девня, ФСМП-Дългопол и ФСМП-Вълчи дол."

 

Съобщение за провеждане на публичен жребий качена на 20.10.2016

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта качена на 13.10.2016

 

Обявление за приключен договор с "Енерджи МТ" ЕАД, публикувано под № 826443/24.01.2018 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0006 на 19.09.2016г.

Обществена поръчка 00050-2016-0005

Процедура на пряко договаряне за възлагане на общвествена поръчка с предмет: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 20.05.2016г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 735641 на 06.06.2016 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0005 на 11.05.2016 г.

Обществена поръчка № 00050-2016-0004

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна”

 

Корекция в информацията в първоначалното обявление публикувано в РОП на АОП под № 909036/24.04.2019 г.

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта качено на 13.05.2016

 

Запитване относно обществена поръчка
“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна” качено на 21.04.2016

Обявление за приключен договор с "Томбоу България" ООД - публикувано в АОП под № 860770/02.08.2018 г. 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0004 на 05.04.2016г.

Обществена поръчка № 00050-2016-0002


"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна" 

 

Обявление за приключен договор със "Софарма Трейдинг" АД - публикувано в РОП на АОП под № 790359/06.06.2017г.

Обявление за приключен договор със "Търговска лига Национален Аптечен Център"публикувано в РОП на АОП под № 790362/06.06.2017г.

 

Запитване относно обществена поръчка качена на 26.02.2016

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"  

 

Съобщение за разглеждане на ценови оферти качена на 18.03.2016

Решение за частично прекратяване на обществена поръчка - публикувано в РОП на АОП  под
№ 727958/13.04.2016г.

Информация за сключен договор - публикувана в РОП на АОП под № 737304/21.06.2016 г.
 


Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0002 на 16.02.2016г.

Обществена поръчка № 00050-2016-0001

"Периодична доставка чрез покупка на горива за транспорт и отопление за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Варна"


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0001 на 08.02.2016г.

Информация за приключен договор с "Трейднет Варна" ЕООД качена на 21.03.2018

Корекция към информацията за приключен договор с "Трейднет Варна" ЕООД публикувано в АОП под № 840628/03.04.2018 г.

Информация за приключен договор с "Бент Ойл" АД качена на 22.03.2018

Информация за приключен договор с "Петрол" АД качена на 22.03.2018

Коригираща информация, относно сроковете на договорите качена на 22.03.2018