Мини процедура

"Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

 Обявление за изменение 2 Регистрирано в РОП на АОП под № 913310/27.05.2019

 Обявление за изменение 1 Регистрирано в РОП на АОП под № 905813/04.04.2019

 Обявление за изменение Регистрирано в РОП на АОП под № 905758/03.04.2019

 

 Обявление за приключен договор с "Петрол" АД регистрирано в РОП на АОП под № 921308/10.07.2019

 Информация за сключен договор с "Петрол" АД качена на 07.03.2018

 Допълнително споразумение качена на 21.01.2019

 Допълнително споразумение към допълнително споразумение качена на 04.04.2019

 Допълнително споразумение към допълнително споразумение към допълнително споразумение качена на 27.05.2019

 Обявена на 09.01.2018 г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0003

"Доставка на нетна ел. енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качена на 24.10.2017

 

Информация за сключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 07.12.2017

Обявление за възложена поръчка Публикувано в РОП на АОП под № 818638/07.12.2017 г. 

Допълнително споразумение с "Мост Енерджи" АД качена на 12.12.2018

Обявление за приключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 24.01.2019

 

 

Публикувана в Регистър на Обществени поръчки под № 00050-2017-0003 на 28.09.2017г.