Обществена поръчка № 00050-2015-0004/1

Корекция в документацията към Обществена поръчка:

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение за прекратяване на обшествена поръчка - публикувано в РОП на АОП  под
№ 710088/27.01.2016г.


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2015-0004 на 04.12.2015г.

Обществена поръчка № 00050-2015-0004

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 


Запитване относно обществена поръчка качена на 04.12.2015

"Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"


Публикувано в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2015-0004 на 27.11.2015г.

Обществена поръчка № 00050-2015-0003

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна"

 
Запитване относно обществена поръчка качена на 22.05.2015
"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за приключен договор с "Ауто Сървис ДВ" ООД, публикувано под № 798794/02.08.2017г.