Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

„Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Варна“

 

Информация за сключен договор с "Истлинк България" ООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "МЕДИТРЕЙД" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "РСР" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "Хелмед България" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

 

Протокол и решение на Възложителя качено на 10.07.2020 г.

Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител качено на 01.07.2020 г.

 

Обществена поръчка - 00050-2020-0002

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за приключен договор с "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД качено на 05.09.2022 г. публикувано в АОП под № 1037546 

Обявление за възложена поръчка качено на 01.06.2020 г. под № 97968/01.06.2020 г.

Информация за сключен договор с "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД качена на 01.06.2020 г.

 

Решение на Възложителя качено на 31.03.2020 г.

 

Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител качено на 23.03.2020 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 17.03.2020 г.

 

Разяснение по повод постъпило запитване качено на 02.03.2020 г.

 

Регистрирана в РОП на АОП под № 00050-2020-0002 на 21.02.2020 г.

Обществена поръчка - 00050-2020-0001

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

Обявление за приключен договор с "ДАНСОН-БГ" ООД качено на 08.08.2022 г. публикувано в АОП под № 1036896 

Обявление за приключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качено на 05.08.2022 г. публикувано в АОП под № 1036861 

Обявление за частично прекратяване на договор качено на 20.08.2021 г. публикувано в АОП под № 1019077

Обявление за приключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качено на 05.07.2021 г.

Обявление за възложена поръчка качено на 09.06.2021 г. под № 1014323/09.06.2021 г. 

Обявление за частично прекратяване на договор качено на 20.05.2021 г. 

Обявление за частично прекратяване на договор качено на 20.10.2020 г.  

 

Обявление за възложена поръчка качено на 15.06.2020 г. под № 984177/15.06.2020 г.

Информация за сключен договор с "ДАНСОН-БГ" ООД качена на 15.06.2020 г.

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качена на 15.06.2020 г.

 

Обявление за частично прекратяване на обществена поръчка качено на 13.05.2020 г. 

под № 976807/13.05.2020 г. 

Решение за отмяна на Решение качено на 13.05.2020 г.

Решение за поправка на фактическа грешка качено на 12.05.2020 г.

Решение за изменение на влязло в сила Решение на Възложителя качено на 12.05.2020 г. 

Решение на Възложителя качено на 27.04.2020 г.

 

Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител качено на 14.04.2020 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 10.03.2020 г.

 

Регистрирана в РОП на АОП под № 00050-2020-0001 на 17.02.2020 г.

Обществена поръчка - 00050-2019-0004

"Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

Разяснение във връзка с постъпило предложение за промяна в условията на процедурата качено на 13.11.2019 г.

 

Обявление за приключен договор с "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД качено на 22.02.2021 г.

Обявление за възложена поръчка качено на 22.01.2020 г. под № 955650/22.01.2020 г.

Информация за сключен договор с "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД качена на 22.01.2020 г.

Решение на Възложител качено на 05.12.2019 г. Свали файл

 

 Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 02.12.2019

Обществена поръчка - 00050-2019-0003

"Доставка на горива за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за приключен договор с "ПЕТРОЛ" АД качено на 22.11.2021 г.

Обявление за възложена поръчка качено на 29.10.2019 г.

Борсов договор качен на 29.10.2019 г.

Съобщение за извършена корекция качено на 20.09.2019 г.