Пазарно проучване

Закупуване от ЦСМП-Варна на 2 (два) броя компютърни конфигурации

 Покана за предоставяне на оферта качена на 06.11.2019

Прочети още: Пазарно проучване

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-3/1

Пазарно проучване във връзка с: "Основен ремонт на авторемонтна и техническа работилница" към ЦСМП-Варна

Съобшение за удължаване на срок качена на 14.01.2019

Покана за предоставяне на оферта качена на 04.01.2019

Информация качена на 14.01.2019

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-2

Пазарно проучване във връзка с: "Доставка на нов лек автомобил за дейностите на ЦСМП-Варна - транспорт на кръв, кръвни продукти, лекарствени продукти, апаратура и републикански консултанти, в т. ч. за нуждите на трансплантацията"

 Покана за предоставяне на оферта и приложения качена на 03.01.2019

Прочети още: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-2

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-1

 Пазарно проучване във връзка със закупуване от ЦСМП-Варна на 9 броя компютърни конфигурации

 Корекция на минималните параметри за компютърна техника качена на 05.12.2018

 Покана за предоставяне на оферта качена на 29.11.2018

Прочети още: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-1