Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-1

 Пазарно проучване във връзка със закупуване от ЦСМП-Варна на 9 броя компютърни конфигурации

 Корекция на минималните параметри за компютърна техника качена на 05.12.2018

 Покана за предоставяне на оферта качена на 29.11.2018

 

 Оферта 1 качена на 11.12.2018 Свали файл

 Оферта 2 качена на 11.12.2018 Свали файл

 Оферта 3 качена на 11.12.2018 Свали файл

 Оферта 4 качена на 11.12.2018 Свали файл

 Оферта 5 качена на 11.12.2018 Свали файл

 Протокол качена на 11.12.2018 Свали файл

 Решение качена на 11.12.2018 Свали файл