Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-3/1

Пазарно проучване във връзка с: "Основен ремонт на авторемонтна и техническа работилница" към ЦСМП-Варна

Съобшение за удължаване на срок качена на 14.01.2019

Покана за предоставяне на оферта качена на 04.01.2019

Информация качена на 14.01.2019