Пазарно проучване

Закупуване от ЦСМП-Варна на 2 (два) броя компютърни конфигурации

 Покана за предоставяне на оферта качена на 06.11.2019

Оферта "Ай Би Ес България" ЕООД качена на 20.11.2019

Оферта "СИЕНСИС" АД качена на 20.11.2019

Оферта "JAR Computers"  качена на 20.11.2019

Оферта "Информационно обслужване" АД качена на 20.11.2019

Оферта "VIKING" качена на 20.11.2019

Оферта "Юникомс Компютри" ЕООД качена на 20.11.2019

Оферта "Комплекс 2000" ООД качена на 20.11.2019

Протокол качен на 20.11.2019