Становища на АОП

Становище на АОП № 25-00-64/12.04.2016г. Относно: Изготвяне на ценовите предложения на участниците в процедура за доставка на лекарствени продукти, обект на държавно регулирани цени.