Информация за извършените плащания

 Информация за извършените плащания - м. Октомври 2014г.

                                                               м. Ноември 2014г.

                                                               м. Декември 2014г.

                                                               м. Януари 2015г.

                                                               м. Февруари 2015г.

                                                               м. Март 2015г.

                                                               м. Април 2015г.

                                                               м. Май 2015г.

                                                               м. Юни 2015г. 

                                                               м. Юли 2015г.

                                                               м. Август 2015г.

                                                               м. Септември 2015г.

                                                               м. Октомври 2015г.
 
                                                               м. Ноември 2015г.
 
                                                               м. Декември 2015г.
                                                              
                                                               м. Януари 2016г.
                                                                

м. Февруари 2016г. 

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП от 25.03.2016г.

 Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП от 28.03.2018г.

 Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП от 19.03.2019г.

 Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП от 19.03.2020г.