Get Adobe Flash player

Информация за извършените плащания

 Информация за извършените плащания - м. Октомври 2014г.

                                                               м. Ноември 2014г.

                                                               м. Декември 2014г.

                                                               м. Януари 2015г.

                                                               м. Февруари 2015г.

                                                               м. Март 2015г.

                                                               м. Април 2015г.

                                                               м. Май 2015г.

                                                               м. Юни 2015г. 

                                                               м. Юли 2015г.

                                                               м. Август 2015г.

                                                               м. Септември 2015г.

                                                               м. Октомври 2015г.
 
                                                               м. Ноември 2015г.
 
                                                               м. Декември 2015г.
                                                              
                                                               м. Януари 2016г.
                                                                

м. Февруари 2016г. 

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП от 25.03.2016г.