Вътрешен конкурентен избор 2021 - 2

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапемтична група N „Нервна система“ за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.“

Доклад по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качен на 13.05.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качен на 13.05.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качен на 13.05.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. качено на 13.05.2021 г. Свали файл

 

Вътрешен конкурентен избор 2021 - 1

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D“Дерматологични средства“, анатомо-терапевтична група G „Пикочо-полова система“ и полови хормони“, анатомо-терапевтична група Н „Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини“ и анатомо-терапевтична група J „Антиинфекциозни средства за системно приложение“ за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021 г.“

Доклад по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. качено на 26.04.2021 г. Свали файл

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група R „Дихателна система“, анатомо-терапевтична група  P „Антипаразитни продукти и репеленти“, анатомо-терапевтична група S „Сензорни органи“ и анатомо-терапевтична група V „Разни“ за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г.“

Доклад по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качен на 26.04.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. качено на 26.04.2021 г. Свали файл

Вътрешен конкурентен избор 2021

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно-съдова система“  за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021 г.“

Доклад по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 1 по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. качено на 26.03.2021 г. Свали файл

 

 Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно-съдова система“  за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021 г.“

Доклад по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл  

Протокол 1 по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. качено на 26.03.2021 г.Свали файл

 

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021 г.“ 

Доклад по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 1 по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Протокол 2 по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качен на 26.03.2021 г. Свали файл 

Решение на Възложител по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. качено на 26.03.2021 г. Свали файл

 

Вътрешен конкурентрн избор

"Закупуване на лекарствен продукт Dexamethason по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение № 25-95/25.09.2020 г. качено на 25.09.2020 г.

"Закупуване на лекарствени продукти Morphin и Pethidin по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение № 25-96/25.09.2020 г. качено на 25.09.2020 г.

 

Обявление за възложена поръчка качено на 21.20.2020 г. под № 997699

Информация за сключен договор качена на 21.10.2020 г.

Техническото и Ценово предложение са приложени в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

„Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Варна“

 

Информация за сключен договор с "Истлинк България" ООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "МЕДИТРЕЙД" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "РСР" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "Хелмед България" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

 

Протокол и решение на Възложителя качено на 10.07.2020 г.

Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител качено на 01.07.2020 г.