Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

Обява качена на 04.06.2020 г. Свали файл

Приложение 1 Техническа спецификация качено на 01.06.2020 г. Свали файл

Приложение 2 Техническо предложение качено на 01.06.2020 г. Свали файл

Приложение 3 Ценово предложение качено на 01.06.2020 г. Свали файл

Приложение 3.1 Ттаблица ценово предложение качено на 01.06.2020 г. Свали файл

Приложение 4 Декларация по чл. 192 от ЗОП качено на 01.06.2020 г. Свали файл

Приложение 5 Проект на договор качено на 01.06.2020 г. Свали файл