Обществена поръчка по чл.20, ал.3 - №1

 "Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП-Варна", както следва:

ОП №1 Сключване на застраховка   „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ и "ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА"

ОП №2 Сключване на застраховка  "КАСКО НА МПС"

ОП №3 Сключване на застраховка "ЗЛОПОЛУКА НА ЕКИПИТЕ"

ОП №4 - Сключване на застраховка„ИМУЩЕСТВО”на сграден фонд и медицинска апаратура

ОП №5 Сключване на застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ,ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ“ 

 

Запитване относно обществена поръчка

"Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП-Варна" качена на 05.12.2017

 

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Публикувано в АОП под № 9071394/11.12.2017г.

 

Информация за сключен договор със ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД качена на 02.01.2018

Списъка с имената на медицинския персонал е премахнат от договора със ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Информация за сключен договор с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД качена на 02.01.2018

 

Съобщение за прекратяване на договори качена на 01.07.2018

 

 

Регистрирана в АОП под № 9071038 от 01.12.2017 г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0003

"Доставка на нетна ел. енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качена на 24.10.2017

 

Информация за сключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 07.12.2017

Обявление за възложена поръчка Публикувано в РОП на АОП под № 818638/07.12.2017 г. 

Допълнително споразумение с "Мост Енерджи" АД качена на 12.12.2018

Обявление за приключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 24.01.2019

 

 

Публикувана в Регистър на Обществени поръчки под № 00050-2017-0003 на 28.09.2017г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0002

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по обособени позиции"

 

 Информация за приключен договор с "НК Ауто Сървис" ЕООД публикувана в РОП на АОП под № 909070 на 24.04.2019 г. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качена на 06.06.2017

 

Информация за сключен договор с "НК Ауто Сървис" ЕООД качена на 09.08.2017 

Обявление за възложена поръчка публикувана в РОП на АОП под № 799795 на 09.08.2017 г. 

Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка качена на 14.01.2019

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2017-0002 на 10.05.2017г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0001

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за приключен договор със "Софарма Трейдинг" АД регистриранo в РОП на АОП под № 918824/27.06.2019

Корекция в обявлението на договор с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД регистрирана в РОП на АОП под № 917676/20.06.2019

Обявление за приключен договор с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД регистриранo в РОП на АОП под № 917579/20.06.2019

Съобщение за провеждане на публичен жребий качено на 10.05.2017 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 27.04.2017

Обявление за частично прекратяване на обществена поръчка публикувано в РОП на АОП под № 790209 на 05.06.2017 г. 

 

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качено на 06.07.2017

Информация за сключен договор с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД качено на 06.07.2017

Обявление за възложена поръчка публикувано в РОП на АОП под № 794898 на 06.07.2017 г.

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2017-0001 на 04.04.2017г.

Обществена поръчка № 00050-2016-0004

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна”

 

Корекция в информацията в първоначалното обявление публикувано в РОП на АОП под № 909036/24.04.2019 г.

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта качено на 13.05.2016

 

Запитване относно обществена поръчка
“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна” качено на 21.04.2016

Обявление за приключен договор с "Томбоу България" ООД - публикувано в АОП под № 860770/02.08.2018 г. 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0004 на 05.04.2016г.