Обществена поръчка № 00050-2016-0004

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна”

 

Корекция в информацията в първоначалното обявление публикувано в РОП на АОП под № 909036/24.04.2019 г.

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта качено на 13.05.2016

 

Запитване относно обществена поръчка
“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна” качено на 21.04.2016

Обявление за приключен договор с "Томбоу България" ООД - публикувано в АОП под № 860770/02.08.2018 г. 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2016-0004 на 05.04.2016г.