Благодарствени писма

 Благодарствено писмо до д-р Димитър Тодоров 

 Благодарствено писмо от Росица Христова Георгиева 

 Благодарствено писмо от Елена Фенерджиян

 Благодарствено писмо от Стоян Евгениев Петров 

 Благодарствено писмо до д-р Мария Цветанова Маринова и Красимир Петкв Георгиев

 Благодарствено писмо до д-р Пенка Чалъкова 

 Благодарствено писмо ДГ № 12 "Ян Бибиян"

 Благодарствено писмо от Военноморски сили на република България

 Благодарствено писмо до д-р Петър Драгоданов 

 Благодарствено писмо до д-р Петър Драгоданов от Десислава Симидчиева 

 Благодарствено писмо до д-р Петър Драгоданов и Галин Калчев от Илина Димитрова 

 Благодарствено писмо до д-р Петя Петрова

 Благодарствено писмо до д-р Искра Величкова и Константин Щилионов

 Благодарствено писмо до д-р Ивайло Жечев 

 Благодарствено писмо до д-р Мирела Вълкова и Иван Иванов