Полезна информация

Рейтинг
УжаснаОтлична 

Приложение 1 Ръководство за експлоатация

Приложение 2 Климатик

Приложение 3 Автономен отоплителен източник за санитарното помещение

Приложение 4 Автономен отоплителен източник за санитарното помещение-1

Приложение 4 Регулатор за управление- 2

Приложение 5 Усилвателна уредба-сирена за специализирано звуково-светлинно оповестяване

Приложение 6 Електромеханична основа за носилка

Приложение 7 Основна носилка

Приложение 8 Гръбначна носилка за пациенти с травми на гръбначния стълб 

Приложение 9 Сгъваема носилка тип столче за транспортиране на болни

Приложение 10 Устройство за изтегляне на хора, блокирани при катастрофи

Приложение 11 Стационарна кислородна инсталация

Приложение 12 Стационарна аспирационна инсталация

Приложение 13 Мобилна електрическа аспирационна помпа

Приложение 14 Апарат за изкуствена вентилация при транспортиране и спешна помощ

Приложение 15 Спринцовкова инфузионна помпа

Приложение 16 Комбиниран дефибрилатор - монитор

Приложение 17 Комбиниран дефибрилатор монитор - докинг станция